اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد دوشنبه 29 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 
صفحه اصلي بانک اطلاعاتي  بانک اطلاعات نخبگان  نخبگان فنی و مهندسی 
نخبگان فنی و مهندسی
بانک اطلاعات نخبگان
نخبگان فنی و مهندسی
  تیم المپیاد سال 82
   تیم المپیاد سال 83
    نیم المپیاد سال 84
     تیم استان سال 85
      سال 86
       تیم المپیاد سال 87
        تیم استان سال 88
         اسامی تیم ومربیان استان 89
           
           

          اطلاعیه های سازمان

           اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
           اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
           اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد