رئیس اداره حراست ازسفر مدیرکل دفتر حراست مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به استان یزد خبرداد
1399/08/03

مدیرکل دفتر مرکزی حراست فنی و حرفه ای کشور با هدف بررسی و ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی از اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد بازدید کرد

امضای تفاهم نامه ترویج فرهنگ اقامه نماز بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای وستاد اقامه نمازیزد
1399/07/07

تفاهم نامه ترویج فرهنگ اقامه نماز به امضای امیرسعیدمصباح مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای وسیداکبرموسوی مدیرکل ستاد اقامه نماز استان یزد رسید

افتتاح مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه فرهنگیان یزد
1399/07/06

در راستای اجرای طرح توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، سیزدهمین مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان یزد افتتاح شد\r\n\r\n

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد
1399/06/31

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در جهت گیری به سوی اقتصاد سبز وبا هدف کلی تحقق توسعه پایدارمنعقد شد

اعطای مجوز جوارکارگاهی چادرملو یزد بزرگترین مجتمع صنعتی دراستان
اعطای مجوز جوارکارگاهی چادرملو یزد بزرگترین مجتمع صنعتی دراستان
حضور مدیر کل ، مربیان وکارشناسان در نخستین نشست مجمع ملی مربیان وکارشناسان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
حضور مدیر کل ، مربیان وکارشناسان در نخستین نشست مجمع ملی مربیان وکارشناسان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
نشست با مسئولین برق منطقه ای استان در راستای تعامل وهمکاری
نشست با مسئولین برق منطقه ای استان در راستای تعامل وهمکاری
دیدار مدیر عامل شرکت رهیاب از معدن چادرملو با مدیر کل در راستای تعامل وهمکاری
دیدار مدیر عامل شرکت رهیاب از معدن چادرملو با مدیر کل در راستای تعامل وهمکاری