مراسم پایانی، اعلام نتایج و اهداء جوائز نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت دررشته های آجر چینی و کاشیکاری دیوار و کف در یزد
1400/09/04

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مراسم پایانی، اعلام نتایج و اهداء جوائز نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در یزد در رشته های آجر چینی و کاشیکاری دیوار و کف خبر داد.

تاکید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در افتتاحیه نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت؛ لیگ مهارت می تواند در کشور ایجاد شود
1400/09/01

نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به میزبانی شهر شگفتی های معماری، شهرجهانی یزد در دو رشته‌ آجرچینی، کاشی کاری دیوار و کف با حضور علی حسین شهریور، معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: افزایش تعداد رشته های مسابقات ملی مهارت/نیازمند ایجاد نهضت مهارت آموزی در کشور هستیم
1400/09/01

معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت که در شهر شگفتی های معماری، شهر یزد برگزار شد،برگزاری این رویداد مهارتی را پیوند بخش خصوصی، تعاون و مهارت دانست و بر استمرار آن تاکید کرد

در دو رشته مهارتی؛ نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به میزبانی شهر جهانی یزد آغاز به کار کرد
1400/09/01

افتتاحیه نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به میزبانی شهر جهانی یزد در رشته‌های آجرچینی، کاشی کاری دیوار و کف در حال برگزاری است.

برگزاری جلسه به منظور اجرای برنامه ارتقای فرهنگ کار، مهارت آموزی وکارآفرینی
برگزاری جلسه به منظور اجرای برنامه ارتقای فرهنگ کار، مهارت آموزی وکارآفرینی
حضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در برنامه زندگی سلام شبکه یزد
حضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در برنامه زندگی سلام شبکه یزد