جلسه تعامل و همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
1401/07/02

جلسه تعامل و همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شد

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
1401/06/11

سخنرانی پیش از خطبه های نماز عبادی و سیاسی نمازجمعه، مجید حق جو، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

تقدیرازرئیس میراث فرهنگی شهرستان بافق
1401/06/08

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ازرئیس میراث فرهنگی شهرستان بافق تقدیرکرد.

افتتاح آموزشگاه مراقبت وزیبایی
1401/06/08

افتتاح آموزشگاه مراقبت وزیبایی پریماه درشهرستان بافق