تقدیر از پیشکسوتان مهارتی فعال در حرفه حصیر بافی و پته دوزی شهرستان بافق

تقدیر از پیشکسوتان مهارتی فعال در حرفه حصیر بافی و پته دوزی شهرستان بافق

1401/06/08 55 بازدید

درآخرین روزازهفته دولت از پیشکسوتان مهارتی فعال در حرفه حصیر بافی و پته دوزی شهرستان بافق تقدیرشد.

برگزاری مسابقه والیبال اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

برگزاری مسابقه والیبال اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد

1401/06/07 31 بازدید

بمناسبت هفته دولت مسابقه والیبال بین تیمهای منتخب مراکزمیبد واردکان بامنتخب اداره کل وسایرمراکزبرگزارشد.

آیین اعطای مجوز بین کارگاهی شرکت فرش نگار بافت اصیل یزد

آیین اعطای مجوز بین کارگاهی شرکت فرش نگار بافت اصیل یزد

1401/06/06 30 بازدید

آیین اعطای مجوز بین کارگاهی شرکت فرش نگار بافت اصیل یزد

آیین اعطای مجوز جوارکارگاهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

آیین اعطای مجوز جوارکارگاهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

1401/06/06 26 بازدید

آیین اعطای مجوز جوارکارگاهی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد