فصل جدید توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای آغاز شد

فصل جدید توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای آغاز شد

1399/12/04 8 بازدید

در نشست اعضای هیأت آکادمی علوم کشور افغانستان و مسئولان سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، فصل جدید توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای آغاز شد.

کسب رتبه اول در اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان درسال1399

کسب رتبه اول در اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان درسال1399

1399/12/03 14 بازدید

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد با عبور از سقف تعهدات 168% اجرای طرح مشوق بیمه ای کارفرمایان در سال 1399 رتبه اول را کسب کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش  فنی و حرفه ای استان یزد و شتاب دهنده پیشگامان یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد و شتاب دهنده پیشگامان یزد

1399/11/30 22 بازدید

تفاهم نامه همکاری به منظور ایجاد ، گسترش ، همفکری و همکاری های آموزشی به امضای امیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ومحمد کاظم کشورشاهی رئیس شتاب دهنده نوآوری پیشگامان یزد رسید

تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور از الهام معصومي

تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور از الهام معصومي

1399/11/29 22 بازدید

حبيب عرفان منش مديركل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از الهام معصومي مسئول دپارتمان آموزش تخصصي كارآفريني ومهارت هاي كسب وكار اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان يزد تقدیر و تشکرکرد.