اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 
فرم شکایات یا درخواست مردمی
لطفا تمام موارد ستاره دار را وارد کنید
نام:*    
نام خانوادگی :*    
نام پدر :    
شماره شناسنامه :    
کد ملی :    
محل صدور استان-شهرستان :    
تاریخ تولد :
میزان تحصیلات:
شغل:
آدرس محل اشتغال و شماره تلفن:
آدرس محل سکونت و شماره تلفن:
وضعیت خاص:
نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت
آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدرکی دارید؟ بلی    خیر
در صورت بلی مدرک خود را بارگذاری نمایید
آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به طرح شکایت یا درخواست نموده اید؟ بلی    خیر
آیا سابقه طرح شکایت یا در خواست را از این دستگاه داشته اید؟ بلی    خیر
آیا شکایت قبلی تکرار شده است؟ بلی    خیر
به کدام ارگان شکایت یا درخواست نموده اید؟
خلاصه موضوع شکایت یا درخواست:*
   


   
  

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد