اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  سه شنبه 02 بهمن 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

تماس با مسئولین اداره سنجش و ارزشیابی استان

محمدرضا سلطانی

yazdsanjesh@chmail.ir

 

 
رئیس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت 
 
اهم وظايف:
برنامه ريزي ، نظارت وكنترل بر فعاليتهاي واحدهاي سنجش- ايجاد ارتباط وهماهنگي بين كليه واحدهاي سنجش – جمع آوري و تهيه گزارشات عملكردي وآماري استان 
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
275

احسان اسدی

azmoon.yazd@yahoo.com
 
 
کارشناس مسئول سنجش و ارزشیابی
 
 اهم وظايف:
امور حوزه بندي- چاپ آلبوم عکس-ارسال لیست آزمونهای عملی- ابطال گواهينامه های قدیمی
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
265

سمانه فلاحتی

 
كارشناس سنجش و ارزشيابي 
 
اهم وظايف:
 
امور نظارت بر برگ ویژه آزمون -امورات اداری و بایگانی
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
261

 

حامد پناه علی 

 sanjesheyazd@yahoo.com

كارشناس سنجش و ارزشيابي
  
اهم وظايف:
 
پیگیری تهیه و طراحی و ممیزی سئوالات بانک سئوال استان
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
262
 

علیرضا دهقان

  dehghan022@gmail.com

 
كارشناس سنجش و ارزشيابي
 
اهم وظايف:
امور همترازی  و معادل سازی گواهینامه مهارت قدیمی- صدور پاسخنامه الکترونیکی- پاسخ به استعلام گواهینامه مهارت آموزش و پرورش و سایر نهادها
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
264
 

ابوالفضل تركي

 bazbinisanjesh@yahoo.com

 
كارشناس سنجش و ارزشيابي  
 
اهم وظايف:
امور تكثير سئوالات – تصحيح مكانيزه اوراق - بازبيني پاسخنامه ها- رسیدگی به اعتراضات
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
278

مريم گلزار

 
كارشناس سنجش و ارزشيابي 
 
اهم وظايف:
صدور گواهينامه هاي مهارت استان
تلفن اداره :
 
داخلي :
5253006- 8
266

 

: 3,090
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد