اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  جمعه 31 فروردين 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور :مربيان بخش مهمي از كانون هاي فكري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هستند

خرید خدمات

فرم ارزیابی نهایی دوره آموزشی

فرم ارزیابی و بازدید دوره آموزشی

فرم درخواست دوره آموزشی

فرم کارآموزان

فرم مجوز موقت

فرم مجوز شورا

فرم مربیان

فرم نظرخواهی

فرم تقاضا نامه ثبت نام

فرم تقویم دوره

فرم تجهیز دوره

حرفه های محذوف-سال 89

: 7,216

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد