اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  جمعه 31 فروردين 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور :مربيان بخش مهمي از كانون هاي فكري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هستند

واگذاری مدیریت

فرم ارزیابی و بازدید کارگاه

فرم ارائه نتایج دوره آموزشی

فرم اطلاعات مربوط به کادر فنی و آموزشی کارگاه

فرم بازدید

فرم تحویل کارگاه

فرم تقاضای مدیریت

گزارش عملکرد نظارت بر کارگاه‌های واگذار شده توسط رئیس مرکز آموزش

فرم مشخصات دوره آموزشی و مربیان

: 7,531

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد