اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

صفحه اصلي RSS پیگیری شکایات مردمی پرسش و پاسخ نقشه سایت
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد   اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد  پنجشنبه 02 اسفند 1397
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 

تاریخچــه مسابقــات

تاريخچه مسابقات جهاني مهارت

درسال 1946 نياز شديدي جهت تعيين سطح مهارت كارگران در كشور اسپانيا احساس مي شد. در آن هنگام رئيس سازمان جوانان اسپانيا اين اعتقاد را داشت كه بايد جوانان،معلمان،مربيان و كارگران را متقاعد نمود كه آينده شغلي آنان به كسب مهارتهاي فني بستگي دارد و با جديت تمام اين نياز ضروري را از همان سال پيگيري نمود.بدين ترتيب بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1950 ، اولين المپياد حرفه اي در كشور اسپانيا برگزار گرديد.
در اين المپياد تنها 2 كشور اسپانيا و پرتغال با 24 كشور شركت كننده در 12 رشته به رقابت پرداختند.اين مسابقات به سرعت مورد استقبال كشورهاي صنعتي آن زمان قرار گرفت و در سومين دوره اين مسابقات كشور اسپانيا ميزبان 6 كشور صنعتي و رو به توسعه ديگر بود.
در سال 1954 سازمان بين المللي آموزشهاي حرفه اي (I.V.T.O) با هدف ترغبب جوانان به كسب مشاغل حرفه اي تشكيل شدو از آن پس هر 2 سال يكبار اين مسابقات در كشورهاي مختلف برگزار مي كردد و رشد صعودي تعداد رشته هاي شركت كننده به گونه اي بود كه در سي و پنجمين دوره مسابقات كه در سال 1999 در كشور كانادا برگزار گرديد جمعأ 33 كشور با 607 شركت كننده در 37 رشته فني و خدماتي به رقابت پرداختند.

تاريخچه مسابقات ملي مهارت

با توجه به تأثير مسابقات مهارت حرفه اي در ارتقاء سطح مهارتهاي فني كارگران و صنعتگران جوان در كشورهاي عضو سازمانI.V.T.O ،كشور ايران نيز در سال 1350 هجري شمسي(1971 ميلادي) براي نخستين بار اقدام به برگزاري مسابقات ملي مهارت در 12 رشته با 500 شركت كننده نمود و اين مسابقات تا سال 1354 هجري شمسي همه ساله برگزار گرديد.
پس از انقلاب اسلامي مسابقات ملي مهارت ايران در سال 1379 مجدد از سر گرفته شد و از آن پس برگزاري مسابقات مذكور هر سال در دو مرحله استاني و كشوري برگزار گرديد

: 6,960

اطلاعیه های سازمان

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد